Vol357嫩模程程程私房黑色皮裙全脱露黑色丁字裤惹火诱惑写真78P程程程画语界

Vol357嫩模程程程私房黑色皮裙全脱露黑色丁字裤惹火诱惑写真78P程程程画语界

夫饮食入胃,固以胃主。《准绳》曰∶口鼻出血,皆由上盛下虚,有升无降,血随气升,法当先顺其气,气降则血归经矣,宜苏子降气汤加人参、阿胶各一钱,下养正丹。

 安神养血,清热息风,服之得睡。脾主四肢,故四肢勤动不息,又遇饥馁,无谷气以养,则伤脾。

病发于阳而反下之,则结胸,乃邪热陷入血分,亦在上脘,故大陷胸汤丸皆用大黄,亦泻脾胃血分之邪而散其热也;若结胸在气分,则用小陷胸汤;痞满在气分,只用半夏泻心汤。本方加牛黄,治虚烦不得眠。

承,顺也;十剂曰∶通可去滞,泄可去闭。胃热者,口燥烦渴也。

本方加白术二两,名大安丸,或加人参∶治饮食不消,气虚邪微。因思此病始于湿热在经,郁遏既久,又感外寒,湿热被郁而作痛,只作寒论,恐有未尽。

此则气短少神,必是下焦之阳不足,不能统摄血液。喻嘉言曰∶伤寒分表里中三治,表里之邪俱盛,则从中而和之,故有小柴胡之和法,用人参、甘草、半夏、生姜、大枣助脾和中,但带柴胡一味透表,黄芩一味透里。

Leave a Reply