AV无码一区二区老外综合

AV无码一区二区老外综合

 水一盏,煎七分,温服,日再服。热淫于内,治以咸寒。

又陶弘景注桔梗,言其叶名隐忍,可煮食之,治蛊毒。皇甫士安言∶无朴硝可用硝石。

补阴之说,详黄柏条。 此后待儿饥渴,更与之。

嵇含《南方草木状》云∶药有吃力伽,即术也。每服十五丸,米饮下。

气滞,加橘皮一两;有火,加黄连一两;有痰,加半夏一两;有寒,加干姜五钱,木香三钱;有食,加神曲、麦各五钱。如脾胃伏火,劳役不足之证,及服巴豆之类,胃虚而成慢惊者,用益黄、理中之药,必伤人命。

 恭曰∶此乃论草苁蓉也,陶未见肉者。上焦痰热,生津液,去口气,消障翳,除噎膈反胃,积块结瘀肉,阴溃骨哽,恶疮及口【发明】颂曰∶今医家用硼砂治咽喉,最为要切。

Leave a Reply